Gereglementeerde beroepen: nieuwe vestigingswetgeving voor pedicure

Wie als zelfstandige ondernemer wenst te starten, dient doorgaans aan een aantal vestigingsvereisten te voldoen. Zo dient men voor de meeste beroepen minstens de basiskennis bedrijfsbeheer aan te tonen.

Voor sommige beroepen, de zgn. gereglementeerde beroepen, gelden bijkomende voorwaarden. Naast de basiskennis bedrijfsbeheer, dient men voor de uitoefening van deze beroepen ook de specifieke beroepskennis aan te tonen.

Op dit vlak wijzigt één en ander met ingang van 1 september 2007. De huidige gereglementeerde beroepen worden hervormd en samen gegooid tot 4 grote clusters met in totaal 24 gereglementeerde beroepen.

Drie van deze clusters zijn intussen verschenen in het Belgisch Staatsblad. De vierde cluster, in verband met restauranthouder en bakker, sneuvelde bij de Raad van State, en wordt (mede door de regeringswissel) op langere baan geschoven.

Algemene nieuwigheden

De diplomavereisten voor de activiteiten in de nieuwe clusters verstrengen. Zo moet men voortaan minstens een einddiploma secundair onderwijs hebben om deze activiteiten te mogen opstarten. Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel, vb. het beroep van masseur/masseuse, wat men na een cursus van 60 uren kan uitoefenen.

Heeft men de kennis verworven via beroepservaring, dan worden de vereisten versoepeld. Praktijkervaring wordt aanvaard vanaf de leeftijd van 18 jaar (nu soms pas vanaf 21 jaar). De duur van de vereiste beroepservaring wordt meestal 3 jaar (in plaats van nu 5 jaar) en moet volledig verworven zijn binnen de laatste 15 jaar (in plaats van nu 10 jaar).

Wanneer men in een bepaalde cluster voor bepaalde activiteiten voldoende kennis bewijst, kan men ook de andere activiteiten binnen hetzelfde gereglementeerde beroep uitoefenen.

Cluster personenverzorging

Binnen deze cluster worden 7 sectoren gebundeld die te maken hebben met dienstverlening aan personen. De diploma- en ervaringsvereisten variëren hier vrij sterk.

Kapper/kapster: Het onderscheid tussen dameskapper en herenkapper vervalt, en na 2 jaar voltijdse ervaring kan men voortaan een eigen kapsalon oprichten (nu is dit nog 5 jaar).

Schoonheidsspecialist(e): Het huidige beroep ondergaat weinig grote wijzigingen. Drie jaar voltijdse ervaring is vereist, of een passend diploma.

Voetverzorging: Pedicure is voortaan een apart gereglementeerd beroep. Wie 1 jaar voltijdse ervaring opdeed in de voetverzorging of een relevant diploma heeft, kan aan de slag. Medische pedicure (dwz. op voorschrift) valt buiten deze reglementering. Elke schoonheidsspecialist(e) kan deze activiteiten uitoefenen.

Masseur/masseuse: Nieuw is het feit dat masseren als schoonheidsbehandeling (cosmetische massage) apart gereglementeerd wordt. Een cursus van 60 uren volgen volstaat. Elke schoonheidsspecialist(e) kan deze activiteiten uitoefenen.

Opticien: Deze activiteit blijft relatief streng gereglementeerd. Inhoudelijk verandert er niet veel.

Dentaaltechnicus: idem als opticien.

Bron:  https://www.sbb.be

Gerelateerde berichten :