Alternatieve therapeuten

Simpel gesteld beantwoordt een alternatief therapeut een hulpvraag van de klant. Heel uiteenlopende doelgroepen raadplegen om heel uiteenlopende redenen een alternatief therapeut.

Het aanbod op het vlak van alternatieve therapie is indrukwekkend. Er is acupunctuur, aromatherapie, gemmotherapie, creatieve therapie, paardentherapie, moxatherapie, ayurvedische therapie,… En ga zo maar door!

Alternatieve therapeuten ondersteunen en versterken de klant fysiek, mentaal en/of emotioneel. Ze passen vaak een holistische totaalaanpak toe, waarbij ze meerdere werkmethodes en technieken combineren. Het doel van de therapie is uiteindelijk om de gezondheid te verbeteren, de balans tussen lichaam en geest te herstellen, de persoonlijkheid te versterken, burn-out en stress te bestrijden of eenvoudigweg lekker te ontspannen.

Alternatieve therapeuten stellen geen medische diagnoses. Ze voeren complementaire behandelingen uit, aanvullend op het werk van (para)medici en artsen. Bij complexe mentale problematieken of ernstige lichamelijke aandoeningen verwijst een therapeut de klant meteen door naar een psycholoog, psychiater of arts.

Aansluitingsvoorwaarden

Alternatieve therapeuten kunnen lid worden van de Wellnessfederatie als ze voldoen aan een aantal voorwaarden. Controleer hier of jouw profiel matcht met onze voorwaarden.

IK HEB:

 • Een diploma, certificaat of getuigschrift op het gebied van wellness, beauty of coaching
 • Een geldig ondernemingsnummer, een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering OF een arbeidsovereenkomst als werknemer

IK KEN:

 • De geldende wettelijke bepalingen en veiligheidsvoorschriften voor therapeuten in het algemeen en voor de alternatieve geneeskunde in het bijzonder
 • De mogelijke gevaren van bepaalde therapieën en de manieren om deze gevaren te voorkomen of te beperken tot een absoluut minimum
 • De vereisten waaraan een moderne praktijk of gespreksruimte moeten voldoen
 • Verschillende (openbare) instanties, organen en organisaties waarnaar ik klanten kan doorverwijzen
 • De relevante wetgeving rond psychologische en psychotherapeutische bijstand

IK KAN:

 • Het type en de intensiteit van de therapie afstemmen op de fysieke, mentale en emotionele eigenschappen van de klant
 • Spontaan en open communiceren
 • Doelgerichte en pertinente vragen stellen
 • Klanten gastvrij, warm en vriendelijk ontvangen
 • Gespecialiseerde apparatuur reinigen, desinfecteren en onderhouden
 • Hygiënisch en veilig werken
 • Klanten bij complexe mentale problematieken of lichamelijke aandoeningen doorverwijzen naar een arts, psycholoog of psychiater
 • Een professionele vertrouwensrelatie opbouwen met klanten, waarbij respect, eerlijkheid, transparantie en het recht op privacy centraal staan

Sluiten deze voorwaarden aan bij jouw profiel? Word dan nu erkend lid! Schrijf je in als werknemer, als zelfstandige of als student.