Coaches

Coaches vormen een heel diverse en uitgebreide beroepsgroep waarin ook consulenten, trainers, therapeuten en mentors vertegenwoordigd zijn. In het algemeen draait het in al deze beroepen om de doelmatige begeleiding van een klant rondom een bepaald vraagstuk, een specifieke uitdaging of een persoonlijke problematiek. Die begeleiding kan zich op heel uiteenlopende situaties toespitsen. Zo zijn er relatiecoaches, fitnessinstructeurs, imagoconsulenten, kindercoaches, personal trainers, bedrijfscoaches,… De lijst is eindeloos!

Ondanks de enorme diversiteit hebben coaches een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Ze begeleiden, ondersteunen, stimuleren, inspireren, adviseren en moedigen aan. Ze zijn meesters in gesprekstechnieken. Aandachtig luisteren, pertinente vragen stellen en constructief communiceren zijn hun forte. Ze zijn vertrouwenspersonen die heel dicht bij de klant staan.

Coaching is resultaat- en toekomstgericht. Door procesmatig te werken volgens een bepaald traject of actieplan verwezenlijkt de klant zijn of haar doelen. De focus ligt daarbij meestal op positieve verandering, reflectie, welzijn, versterking, empowerment, prestatieverbetering, inzicht of zelfontwikkeling. De concrete aanpak om tot deze resultaten te komen verschilt natuurlijk per coach.

Coaches werken meestal thuis, op locatie of in een coachingpraktijk. Afhankelijk van hun aanpak begeleiden ze klanten individueel of in kleine groepjes.

Aansluitingsvoorwaarden

Coaches, consulenten en trainers kunnen lid worden van de Wellnessfederatie als ze voldoen aan een aantal voorwaarden. Controleer hier of jouw profiel matcht met onze voorwaarden.

IK HEB:

 • Een diploma, certificaat of getuigschrift als coach, consulent of mentor
 • Een geldig ondernemingsnummer, een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering OF een arbeidsovereenkomst als werknemer

IK KEN:

 • Verschillende coaching- en gesprekstechnieken, hun voordelen en hun beperkingen
 • De vereisten waaraan een moderne coachingpraktijk of gespreksruimte moeten voldoen
 • Verschillende (openbare) instanties, organen en organisaties die een rol spelen in de bredere coachingsector
 • De relevante wetgeving rond psychologische en psychotherapeutische bijstand
 • De ethische richtlijnen en professionele normen waarop de job van coach of consulent gestoeld is

IK KAN:

 • Spontaan en open communiceren aan de hand van verbale en niet-verbale boodschappen
 • Doelgerichte en pertinente vragen stellen
 • Aandachtig luisteren
 • Expressies, uitspraken en gedrag vaststellen, opmerken, duidden of interpreteren
 • Werkpunten en targets formuleren in samenspraak met de klant
 • Klanten bij complexe mentale problematieken doorverwijzen naar een psycholoog of psychiater
 • Klanten begeleidden om zelf tot conclusies te komen, zelf tot gedragsverandering over te gaan of zelf tot inzicht te komen
 • Preventief werken met het oog op toekomstige ontwikkelingen, uitdagingen en valkuilen
 • Een professionele vertrouwensrelatie opbouwen met klanten, waarbij respect, eerlijkheid, transparantie en het recht op privacy centraal staan
 • Intakegesprekken voeren om de noden van de klant te doorgronden, targets te bepalen en gepersonaliseerde coaching te geven die volledig afgestemd is op de individuele klant
 • Iedereen op maat verder helpen, met respect voor de persoonlijkheid, de psychologische en de emotionele gezondheid van elke klant

Heb jij het profiel om lid te worden? Registreer je dan vandaag nog als werknemer, als zelfstandige of als student.