Het prille begin

Vanaf het jaar 2000 kent de beauty-, wellness- en coachingsector een echte boomperiode. Bij consumenten groeit het besef dat een goede gezondheid onlosmakelijk verbonden is met innerlijke en uiterlijke schoonheid. Tegelijkertijd groeit bij professionals uit deze sectoren de behoefte aan een overkoepelende beroepsvereniging om hun belangen te verdedigen. Benjamin Ruyters richt in 2005 daarom samen met enkele andere ondernemers een beroepsvereniging op speciaal voor professionals uit de beauty-, wellness- en coachingsector: de Wellnessfederatie vzw.

De eerste jaren

De Wellnessfederatie focust in het begin vooral op het promoten van zelfstandig ondernemerschap binnen de sector. Ze ondersteunt haar leden door zelf opleidingen te organiseren, juridisch advies te geven en samen te werken met externe opleidingspartners. De vereniging lanceert een eigen ledenblad en een nieuwsbrief. Wat klein begon, groeit snel uit tot een enorm netwerk van ondernemers. Ook enthousiaste werknemers en studenten uit de sector sluiten zich aan. Tegen 2006 is de federatie actief in alle provincies van Vlaanderen, met elk een eigen lokale afgevaardigde en verantwoordelijke. Al gauw worden op regelmatige basis provinciale vergaderingen en samenkomsten gehouden.

2011: een keerpunt voor de Wellnessfederatie

Het harde werk en de jarenlange inspanningen van onze medewerkers worden op 1 januari 2011 beloond met een zetel in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO. Deze erkenning werd in 2017 verlengd. Hierdoor is de beroepsvereniging rechtstreeks betrokken bij het beleid van de Minister van Economie en de Minister van Middenstand. Het zitje in de Hoge Raad is voor de Wellnessfederatie een echt keerpunt. Vanaf dat moment verdedigen we de belangen van onze leden op het allerhoogste politieke niveau. We geven het beleid en de wetgeving rond beauty, wellness en coaching mee vorm. Kortom, we laten onze stem klaar en duidelijk horen in Brussel.

Blik op de toekomst

Na jaren van succesvolle groei kijkt de Wellnessfederatie een rooskleurige toekomst tegemoet. Een toekomst waarin onze invloed op het beleid nog ingrijpender is. Een toekomst waarin de samenwerking met onze leden nog intensiever is. Een toekomst waarin we samen sterk staan!

Bekijk onze beleidslijnen 2018 om te ontdekken welke targets de federatie de komende jaren vooropstelt.