HRZKMO

De Wellnessfederatie zetelt sinds 1 januari 2011 in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, een onderdeel van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Hierdoor is de beroepsvereniging betrokken bij het beleid van de regering. Zo verdedigen we de belangen van onze leden op het allerhoogste politieke niveau. We laten onze stem horen en geven het beleid rond beauty, wellness en coaching mee vorm.

Hoe beïnvloeden we het beleid net? Wel, de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO is een federale adviesraad. De raad heeft wettelijk de opdracht om te overleggen, te adviseren en te vertegenwoordigen.

Overleggen

De Hoge Raad is een overlegforum voor zelfstandigen en KMO´s uit verschillende sectoren. In totaal brengt de Hoge Raad meer dan 150 erkende beroeps- en interprofessionele organisaties uit heel België samen. Ideaal om ideeën uit te wisselen en beleidsvoorstellen te lanceren.

Adviseren

De Hoge Raad adviseert de Minister van Economie en de Minister van Middenstand. De ministers kunnen de raad om haar mening vragen, maar de raad kan ook zelf het initiatief nemen. Via de raad hebben zelfstandigen en KMO´s dus een directe lijn naar beleidsmakers op het allerhoogste politieke niveau.

Vertegenwoordigen

De Hoge Raad vertegenwoordigt haar leden in verschillende beheersorganen, socio-economische instellingen en raadgevende instanties. Ook op deze plekken verdedigt de Hoge Raad de belangen van zelfstandigen en KMO´s, waaronder dus ook de leden van de Wellnessfederatie.