Lidgeld 2022


Hieronder vind je de lidgelden voor het kalenderjaar 2022 om te genieten van alle voordelen van Wellnessfederatie vzw. Wie zich voor de eerste maal lid maakt, dient ook zijn/haar aansluiting bekend te maken door de persoonlijke gegevens en -indien van toepassing- de gegevens van de onderneming door te sturen naar info@wellnessfederatie.be.


Student€25
Onderneming€50


Het lidgeld dient gestort te worden op volgend rekeningnummer:

IBAN: BE84001456664659
BIC: KREDBEBB
t.a.v. Wellnessfederatie vzw

Met vermelding van de persoonsnaam of de naam van de onderneming + het studentennummer of het ondernemingsnummer.