Missie

Als Wellnessfederatie bouwen we onze activiteiten en werking uit vanuit drie kernwaarden: betrouwbaarheid, toegankelijkheid en innovatie. Deze kernwaarden vatten de missie van de vereniging perfect samen.

1. Betrouwbaar

Een essentieel kernmerk van de wellnesssector is betrouwbaarheid. In de branche is enkel ruimte voor kwaliteitsvolle, professionele en ethische behandelingen door goed opgeleide wellnesswerkers. Respect voor de persoonlijkheid en de lichamelijke, emotionele en psychologische gezondheid van de klant is daarbij onmisbaar. Enkel zo is de klant er zeker van dat hij of zij de juiste behandeling krijgt. Enkel zo kan de klant zijn of haar wellnesswerker ten volle vertrouwen.

2. Toegankelijk

Gezondheid en welzijn zijn basisbehoeften waar elk individu recht op heeft. Dit principe ligt aan de basis voor onze tweede kernwaarde: toegankelijkheid. De wellnesssector hoort met andere woorden ten dienste te staan van alle consumenten. Een open, transparant en laagdrempelig karakter garandeert deze toegankelijkheid.

3. Innovatief

De wellnesssector heeft enkel een toekomst als ze samen met de tijd mee-evolueert. Dynamisch, flexibel en baanbrekend zijn geen buzzwords, maar fundamentele eigenschappen van een succesvolle wellnesssector. Recente wetenschappelijke ontdekkingen spelen hierin een sleutelrol. Dit betekent concreet dat wellnesswerkers voortdurend nieuwe technieken, toepassingen en behandelingen in de bestaande expertise integreren door levensbreed en levenslang te leren. Het doel? De klant nog beter verder helpen.

Visie

Om onze drie kernwaarden uit te dragen doorheen de hele sector, richting de overheid én richting het brede publiek is het nodig om de krachten te bundelen. Een beroepsvereniging is daarvoor het meest gepaste forum.

Naast een duidelijke missie heeft de Wellnessfederatie ook een strategische toekomstvisie. Vanuit onze kernwaarden streven we namelijk naar een bloeiende en innoverende beauty-, wellness- en coachingsector. We timmeren aan een betrouwbare sector die duurzaam ingebed is in de ruimere economische context, met hoge standaards op vlak van opleiding, veiligheid en hygiëne. We bouwen aan een toegankelijke sector waarin de klant altijd centraal staat en op elk moment geniet van een kwaliteitsvolle behandeling op maat. Dat is waar we samen, elke dag opnieuw, naartoe werken.