Beleidslijnen 2018

Het bestuur van de Wellnessfederatie heeft voor 2018 en de daaropvolgende jaren een reeks beleidslijnen geformuleerd. Deze targets gidsen onze dagelijkse werking en drukken hun stempel op al onze activiteiten.

Dé referentie in de sector blijven door de naam en het logo van de Wellnessfederatie nog intensiever te promoten.

Onze invloed vergroten door de Wellnessfederatie op te schalen tot een internationale beroepsvereniging over de grenzen heen.

De interne werking professionaliseren door de communicatie en de service beter af te stemmen op de noden en wensen van onze leden.

Onze samenwerkingsverbanden versterken door ons netwerk actief uit te breiden en structureel te onderhouden.

Al onze geëngageerde medewerkers en leden zetten zich in om deze targets te verwezenlijken. Zo werken we samen aan de toekomst!