Sinds 2005 is de Wellnessfederatie de beroepsvereniging voor en door wellnesswerkers. Ze verenigt en representeert honderden werknemers, zelfstandigen en studenten uit de Belgische beauty-, wellness- en coachingsector. De Wellnessfederatie verdedigt de belangen van iedereen die professioneel bezig is met schoonheid en gezondheid, vanbinnen én vanbuiten. Onze beroepsvereniging ontkiemde vanuit de werkpraktijk. Ze telt inmiddels honderden erkende leden uit heel België. Een tiental ondernemers en werknemers uit de branche leiden de federatie. Zij doen dit vrijwillig en met volle overtuiging. De federatie is gevestigd in Antwerpen en heeft in elke Belgische provincie een vaste vertegenwoordiger.

De Wellnessfederatie heeft direct invloed op het politieke beleid op het allerhoogste niveau. Zo timmert ze mee aan een mooie toekomst voor de Belgische wellnessbranche. Als beroepsvereniging voor professionals uit de beauty-, wellness- en coachingsector heeft de Wellnessfederatie een uitgebreid takenpakket, aangevuld met allerlei nevenactiviteiten. We stemmen onze taken en activiteiten voortdurend af op de veranderende noden van onze leden, met hun economische belangen en hun professionele prioriteiten als uitgangspunt. Je kan onze kalender hier terugvinden.

aUsMeetUs

aUsWhatDoWeStandFor

Als Wellnessfederatie bouwen we onze activiteiten en werking uit vanuit drie kernwaarden: betrouwbaarheid, toegankelijkheid en innovatie. Een essentieel kernmerk van de wellnesssector is betrouwbaarheid. In de branche is enkel ruimte voor kwaliteitsvolle, professionele en ethische behandelingen door goed opgeleide wellnesswerkers. Respect voor de persoonlijkheid en de lichamelijke, emotionele en psychologische gezondheid van de klant is daarbij onmisbaar. Enkel zo is de klant er zeker van dat hij of zij de juiste behandeling krijgt. Enkel zo kan de klant zijn of haar wellnesswerker ten volle vertrouwen.

Gezondheid en welzijn zijn basisbehoeften waar elk individu recht op heeft. Dit principe ligt aan de basis voor onze tweede kernwaarde: toegankelijkheid. De wellnesssector hoort met andere woorden ten dienste te staan van alle consumenten. Een open, transparant en laagdrempelig karakter garandeert deze toegankelijkheid. De wellnesssector heeft enkel een toekomst als ze innovatief is en met de tijd mee evolueert. Dynamisch, flexibel en baanbrekend zijn geen buzzwords, maar fundamentele eigenschappen van een succesvolle wellnesssector. Recente wetenschappelijke ontdekkingen spelen hierin een sleutelrol. Dit betekent concreet dat wellnesswerkers voortdurend nieuwe technieken, toepassingen en behandelingen in de bestaande expertise integreren door levensbreed en levenslang te leren. Het doel? De klant nog beter verder helpen.

Om onze drie kernwaarden uit te dragen doorheen de hele sector, richting de overheid én richting het brede publiek, is het nodig om de krachten te bundelen. Een beroepsvereniging is daarvoor het meest gepaste forum. Vanuit onze kernwaarden streven we naar een bloeiende en innoverende beauty-, wellness- en coachingsector. We timmeren aan een betrouwbare sector die duurzaam ingebed is in de ruimere economische context, met hoge standaards op vlak van opleiding, veiligheid en hygiëne. We bouwen aan een toegankelijke sector waarin de klant altijd centraal staat en op elk moment geniet van een kwaliteitsvolle behandeling op maat. Dat is waar we samen, elke dag opnieuw, naartoe werken.